Projekt: Stöd i vardagen

Goda samtal blev projekt

I mars 2018 startade projektet Stöd i vardagen inom Attention Stockholm. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med NPF. Projektet pågår fram till och med november 2021. 

Idén till projektet växte fram i några av de många goda samtal som förts i våra samtalsgrupper inom Attention Stockholm genom åren och en längtan efter att kunna nå ut bredare med den kunskap som delats i grupperna.

Initiativtagare till projektet är Nicole Wolpher och Johan Bysell. De är båda samtalsterapeuter och har tillsammans lett samtalsgrupper i föreningen sedan 2010. Projektets leds tillsammans med Elina Johansson som är verksamhetsledare i Attention Stockholm.

Vill du bidra till projektet?

Håll gärna utkik på vår Facebook (sök på Attention Stockholm) och hemsida (www.attention-stockholm.se). Om du har erfarenheter av vad som varit till hjälp för att förstå, hantera eller kommunicera starka känslor, eller om du har goda vardagstips du vill dela med dig av, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Här är en kort animerad film som beskriver projektet: Film >> 

Projektet finansieras av Arvsfonden och pågår i tre år. Det genomförs i samarbete med Karolinska institutet, Norra stockholms psykiatri, MIND och Gothia fortbildning.

Kontaktuppgifter:

johan@attention-stockholm.se                                  

nicole@attention-stockholm.se

elina@attention-stockholm.se

Handledningsmaterial

Inom projektet kommer det även att skapas ett handledningsmaterial för yrkesverksamma och ideellt engagerade som håller samtalsgrupper för personer med NPF. Materialet kommer att baseras på sju års praktiska erfarenheter av att ha lett samtalsgrupper i Attention samt erfarenheter vi får under projektets gång. Vi kommer också samla in synpunkter från deltagare om deras upplevelser av att delta i samtalsgrupper och vad som är viktigt för dem när det gäller ledarskap och upplägg för en samtalsgrupp.  

Känslogrejen.se 

Ett återkommande tema i samtalsgrupperna har rört utmaningar i relationer samt att hantera svåra känslor i vardagen. I syfte att möta behovet av att bättre kunna förstå, hantera och kommunicera olika känslor har vi tagit fram känslogrejen.se, där ansatsen har varit att skapa lättillgängliga material som kan komma målgruppen till gagn. Sidan består av 24 animerade filmer, övningar och vardagstips. Sidan är framtiden för unga och vuxna med NPF men kan med fördel användas av alla som är intresserade av att lära sig mer om känslor.

– Vi hoppas att sidan ska vara lite som en vän på vägen, såväl när livet är lättsamt eller mer svårt och tungt. Både för att lära sig saker om känslor, att få konkreta strategier att testa och helt enkelt för att lära känna sig själv bättre, säger projektledarna.

Under första året i projektet gjordes en enkätundersökning om känslor och NPF. Ta del av resultatet här:

Det är svårt men inte omöjligt” – en enkätundersökning om känslor och NPF

-Trots att känslor är något som de allra flesta med NPF kämpar med på olika sätt är det finns det överlag väldigt lite stöd att få kring detta. Vår förhoppning är att en känslogrejen.se kan bli ett steg på vägen mot att bättre förstå och kunna bli vän med sina känslor, säger Nicole.

52 veckor med goda vardagstips

I Attention Stockholms ordinarie verksamhet har personer med NPF samlats regelbundet i många år och samtalat om olika utmaningar i livet – och delat tips och strategier. Inom ramen för projektet Stöd i vardagen har vi samlat dessa tips och valt ut 52 life-hacks som presenteras tillsammans med konst skapad av personer med NPF. Materialet kommer tryckas och finnas tillgängligt för allmänheten under hösten 2020. 

X
X
X