Råd och stöd

Jourhavande medmänniska

För dig som behöver någon att prata med, oavsett vad det gäller. Du kan ringa året runt mellan klockan 21 och 06 och samtalet kostar ingenting utöver vanlig samtalstaxa.

Telefonnummer: 08 - 702 16 80

Besök jourhavande medmänniskas hemsida här >>

Jourhavande präst

För dig som behöver någon att prata med, vid mer akuta situationer. Jourhavande präst tar emot samtal året runt mellan kl 21 och 06.

Telefonnummer: Ring 112 och be att bli kopplad till jourhavande präst

Läs mer om jourhavande präst på Svenska Kyrkans hemsida >>

Psykiatrisk akutmottagning

För dig som mår psykiskt dåligt och behöver akut hjälp. Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 08 - 123 492 00

Adress: Vårdvägen 5, Sankt görans sjukhusområde

Läs mer om psykiatriska akutmottagningen i Stockholm på 1177 >>

Vuxen med NPF

Hjälpmedel

Arbetsterapeut bedömer dina behov och förskriver hjälpmedel utifrån det. Arbetsterapeuter finns vanligen kopplade till öppenpsykiatrin eller habiliteringen. Fråga din vårdkontakt.
Om du inte har någon vårdkontakt, vänd dig till din vårdcentral och be att få remitteras antingen direkt till arbetsterapeut eller till psykiatrin. Du kan också ringa direkt till en psykiatrisk mottagning och göra en egenanmälan. Du som har autism kan kontakta habiliteringen och göra en egenanmälan.

Habiliteringen visar upp hjälpmedel i sin naturliga miljö och har öppet för alla att komma och titta på hjälpmedel och ställa frågor till arbetsterapeuter.
Läs mer om habiliteringens visningsmiljö 

Boendestöd

Om du har svårigheter med tex hushållsuppgifter, myndighetskontakter eller att hålla ordning på viktiga papper så kan boendestöd kanske vara aktuellt för dig.
Kontakta närmsta stadsdelsförvaltning och berätta att du vill ansöka om boendestöd så hjälper de dig vidare.
Mer information hos Stockholms Stad 

Arbete

Om du är arbetssökande så kan du få extra stöd av Arbetsförmedlingen.
Mer information hos Arbetsförmedlingen

Om du har arbete så är arbetsgivaren skyldig att anpassa ditt arbete utifrån din funktionsnedsättning. Du och din arbetsgivare kan ansöka om medel för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.
Mer information hos Försäkringskassan

Material om arbete från Attention

Läs mer om ADHD på jobbet 

Läs mer om autism och arbete

Läs mer om NPF och arbete 

Personligt ombud

Du kan ansöka om personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter, hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service.
Läs mer om personligt ombud 

Kontaktperson

För vissa personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Det är vanligt att man träffas två till fem gånger per månad och det blir oftast på kvällar och helger.
Läs mer hos Stockholms Stad

Ekonomi

Attentions projekt Ekonomikoll har samlat strategier och hjälpmedel gällande ekonomi. 

Om du har svårt att hantera din ekonomi kan du ansöka om god man. En god man hjälper dig att ta vara på dina ekonomiska och juridiska rättigheter.
Läs mer hos Stockholms Stad

Habilitering

Om du har autism/ASD/Aspergers syndrom så har du rätt till stöd från habiliteringen. Habiliteringen har ofta arbetsterapeut, kuratorer, psykologer, kurser och föreläsningar. 
Habiliteringen i Stockholm

LSS

Med en diagnos inom autismspektrumet (ASD och Aspergers syndrom) så tillhör du personkrets 1 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du har rätt till insatser via LSS, om det finns ett stödbehov som kan mötas av den insatsen. För att ansöka om insatser via LSS så kontaktar du din stadsdelsförvaltning och ber att bli kopplad till kontaktcenter för funktionsnedsättning.

Läs mer om vilka insatser som inkluderas i LSS

Läs mer om hur man ansöker hos Stockholms Stad

Medicinering

Centralstimulerande medicin hjälper för en del med ADHD. En del blir även hjälpta av sömnmedicin, ångestlindring och antidepressiva mediciner. Fråga din fråga din kontakt på psykiatrin eller habiliteringen om det kan vara aktuellt för dig. Om du inte har någon psykiatrisk kontakt, vänd dig till din vårdcentral.

Föräldraskap och NPF

Attentions material om föräldraskap och NPF 

Tips och vägledning för dig med ASD som har barn, från Habiliteringen 

Föräldrastödsprogram (IPSA) för föräldrar med ADHD som har barn 3-11 år, Habiliteringen 

Ta körkort med NPF

Riksförbundet Attentions projekt Körkortskoll har information om vilket stöd du kan få: https://attention.se/korkort/

Missbruk och kriminalitet

Friguiden vänder sig till dig med ADHD som brottas med missbruk och/eller kriminalitet. http://friguiden.se

Stöd och vård vid missbruk och beroende:

https://www.beroendecentrum.se

https://socialtstod.stockholm/missbruk-och-beroende/alkohol-och-narkotikaradgivning/

http://www.aa.se

Stöd för unga som vill ta dig ur kriminalitet

http://processkedjan.se

Barn med NPF

Barns rättigheter

Läs om barns rättigheter och ta del av olika filmer och material: http://ung.attention.se

 

Unga med NPF på nätet

Ta del av Nätkolls material, om unga med NPF på nätet: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/natkoll/

 

Yrkesverksam

Medlemsrådgivning

Är du medlem i Stockholm och behöver personligt stöd och vägledning? Då är du välkommen till vår medlemsrådgivning.

Medlemsrådgivningen är kostnadsfri för dig som är medlem och samordnas av Attention Stockholms län.

Stöd och vägledning utanför Attention

Funktionrättsguiden

Guiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att vill ansöka om stöd eller överklaga beslutfrån myndigheter. 

Besök funktionsrättsguiden genom att klicka här >>

Socialrådgivning på nätet

Här kan du ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad, via chatt eller webbformulär. Frågorna kan till exempel handla om barn och ungdom, ekonomiskt bistånd, missbruk, familjerätt eller annat som rör socialtjänstens område.

Besök Socialrådgivning på nätet genom att klicka här >>

Frågetjänst på Forum Funktionshinder

Tillhör Habilitering & Hälsa. De som arbetar på frågetjänsten är alla socionomer. Här kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Socionomerna på frågetjänsten svarar via telefon, chatt, 1177 e-tjänster, och e-post.

Besök Forum Funktionshinder genom att klicka här >> 

Funktionshinderguiden

En webbplats hos Habilitering & Hälsa som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Besök Funktionshindersguiden här >>

Lagrummet.se

Information om var du vänder dig för juridisk hjälp, klagomål eller överklagan.

Besök lagrummet.se här >> 

Föräldralinjen – Mind

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Du kan ringa på telefon 020-85 20 00, vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna. De som svarar är psykologer, socionomer eller psykoterapeuter.

Läs mer om föräldralinjen här >>

Film: SIP-mötet är ju en investering och ett jätteviktigt möte!

X
X
X