Projekt: Digitalt stöd för egenmakt

Viktigt att få styra själv

Mellan november 2020 och december 2021 ska projektet ”Egenmakt – digitalt stöd för arbetsrehabilitering i samverkan” arbeta med att ta fram ett digitalt stöd till personer som har arbetsrehabiliterande åtgärder inom Stockholms Samordningsförbund. 

Projektet drivs av Samordningsförbundet tillsammans med RISE (Research Institutets of Sweden), Stockholms Stadsmission, teknikföretaget MyIndicators och Attention Stockholm. Projektet har beviljats medel från Vinnova, Civic Tech.

Det övergripande syftet med projektet är skapa ett verktyg i form av en mobilapp som ger varje person i insatserna egenmakt och kontroll över sin egen rehabiliteringsprocess. 

Attention Stockholm är engagerade i projektet eftersom verktyget behöver vara NPF-anpassat. Projektansvarig hos Attention Stockholm är Elin Evander.

X
X
X