Styrelsearbete Här kan du se vilka som sitter i vår styrelse och valberedning.

Vill du engagera dig?

Vill du engagera dig i Attention Stockholms styrelse eller valberedning?
Kontakta valberedningen genom att skicka e-post till fernando@attention-stockholm.se

Styrelse

Ordförande:
Gunhild Lagberg

gunhild.lagberg@attention-stockholm.se

Ordinarie ledamöter:
Andreas Wadlund

andreas.wadlund@attention-stockholm.se

Emma Birgersson
emma.birgersson@attention-stockholm.se

Eva Arvidsson Ekman
eva.arvidsson.ekman@attention-stockholm.se

Jenny Matsson
jenny@attention-stockholm.se

Mikael Grönfors
mikael.gronfors@attention-stockholm.se

Karin Wiklund Heinig
karin.wiklund.heinig@attention-stockholm.se

Suppleanter:
Ylva Löfstrand

ylva.lofstrand@attention-stockholm.se

Lena Duda Nyrén
lena.duda-nyren@attention-stockholm.se

Ekonomisk revisor

Hummelkläppen, auktoriserade revisorer

Valberedning

Fernando Nyrén
fernando@attention-stockholm.se

X
X
X