Attention Stockholms styrelse

 

Ordförande:

Gunhild Lagberg

gunhild.lagberg@attention-stockholm.se


Ordinarie ledamöter:


Andreas Wadlund

andreas.wadlund@attention-stockholm.se


Emma Birgersson

emma.birgersson@attention-stockholm.se


Eva Arvidsson Ekman

eva.arvidsson.ekman@attention-stockholm.se


Jenny Matsson

jenny@attention-stockholm.se


Mikael Grönfors

mikael.gronfors@attention-stockholm.se


Karin Wiklund Heinig

karin.wiklund.heinig@attention-stockholm.se


 

Suppleant

Ylva Löfstrand

ylva.lofstrand@attention-stockholm.se


Lena Duda Nyrén

lena.duda-nyren@attention-stockholm.se


 

Ekonomisk revisor:

Hummelkläppen , auktoriserade revisorer


Valberedning:

Fernando Nyrén

fernando@attention-stockholm.se


Vill du engagera dig?

Vill du engagera dig i Attention Stockholms styrelse eller valberedning? Kontakta valberedningen genom att skicka e-post till fernando@attention-stockholm.se 

Skriv ut