Höstens webbinarier hos Attention Stockholm

Illustration av person med oroligt kroppsspråkTvå webbinarier på
temat anhörigstress

Ämnet för höstens webbinarier är den höga stress som kan uppstå när man som anhörig till personer med NPF ska försöka navigera tillvaron och få fram det stöd ens anhöriga har rätt till. Vi pratar om några verktyg man kan använda sig av och hur man kan ta tillbaka kontrollen över sina tankar.

Med hänsyn till situationen med covid-19 kommer vi ha två webbinarier som du utan kostnad kan se online. För att alla ska hinna med och orka så har vi delat upp ämnet på två tillfällen. Du kan se på båda som del 1 och 2, eller bara vara med på ett av dem.

Föreläsare är Eva Arvidsson Ekman och webbinarierna kommer sändas online via Zoom. Länkar kommer publiceras här efter sommaren.


När stressen äter upp förnuftet – och hur en kan må bättre av att berätta för andra om sin situation

Genomförd.

Inspelning att se i efterhand finns här:
https://attention-stockholm.se/nyheter/150-inspelade-webbinarier-om-anhorigstress

Att stressen tar över livet när en har mindre barn eller stor familj är något vårt samhälle har accepterat. Att det blir än tuffare med barn och ungdomar med NPF vet vi som fått smaka på den utmaningen. Men vad är det som driver stressen när en är förälder till barn med NPF? Allt är mitt svar. Skolan, vården och Försäkringskassan.

I det här webbinariet berättar jag om mina resor och hur mina olika förhållningssätt påverkade min, och sannolikt andras, stress. Jag berättar och visar också hur jag med enkla medel kunde göra annorlunda för att må bättre.

När stressen äter upp förnuftet – och en bara ser konflikter

Genomförd.

Inspelning att se i efterhand finns här:
https://attention-stockholm.se/nyheter/150-inspelade-webbinarier-om-anhorigstress

Att stressen tar över livet när en har mindre barn eller stor familj är något vårt samhälle har accepterat. Att det blir än tuffare med barn och ungdomar med NPF vet vi som fått smaka på den utmaningen. När stressen blir vardag hamnar en oftast i situationer som blir besvärliga och konfliktfyllda.

Jag berättar i det här webbinariet om hur jag lyckades bryta mina invanda mönster som satt krokben för mig i mitt föräldraskap och som drev fram en utmattning men också gjorde mig mer harmonisk.

Ladda ner informationsblad för spridning

pdfInfoblad_webbinarier_HT20.pdf (150 kB)


Några frågor till Eva Arvidsson Ekman som föreläser

fix Eva Arvidsson Ekman CARBYR 01Vi är så glada att du vill dela med dig av din historia och dina erfarenheter, Eva! Vill du berätta lite kort om vem du är?

Jag är en mamma på 54 år som med mitt driv kring mina tre döttrar med NPF-svårigheter lyckades bli utmattad och utbränd men också lyckligare. Min ensamma resa genom tre olika diagnoser och kampen mot samhällets alla instanser för att få stöd till mina tjejer har varit tuff och stundtals svart men den har också innehållit alla andra färger på paletten.

Vad gör du om dagarna förutom att vara NPF-mamma?

Numera kanaliserar jag min energi till att jobba som coach med inriktning mot just anhöriga till barn, ungdomar och unga vuxna vid sidan om mitt arbete som konsult inom organisation och ledarskap.

Du är sedan årsmötet dessutom styrelseledamot i Attention Stockholm. Berätta om det! Hur föddes idén till att engagera dig i just vår förening och vad hoppas du kunna bidra med?

Jag har alltid varit engagerad ideellt och efter min och mina tjejers tuffa resa kändes det extra viktigt att få arbeta med frågor kring psykisk ohälsa och NPF-utmaningar. Jag hoppas att jag med energi och lite nya idéer kan öka kunskapen och engagemanget kring npf och få fler medlemmar som kan ta del av vår verksamhet.

Skriv ut