Vanliga frågor

Vår verksamhet

Måste man vara medlem för att delta på era träffar?

Om man inte är medlem så går det bra att prova på två gånger. Vill man därefter fortsätta delta på våra träffar behöver man bli medlem.

Medlemsintäkterna är viktiga för att vi ska kunna bedriva verksamhet och fortsätta låta träffarna vara kostnadsfria. Bli medlem här: http://attention-stockholm.se/bli-medlem 

 

Hur anmäler jag mig till era träffar?

Du hittar information om nästa träff på vår hemsida i vår kalender.
Klicka här http://attention-stockholm.se/kalender

Där kan du också anmäla dig så här:

 1. Leta upp en träff du vill delta i och klicka på den.
 2. Klicka därefter på JAG VILL DELTA
 3. Fyll i dina uppgifter och klicka på knappen skicka.

Om du vill delta i en sluten grupp (en grupp med samma deltagare under en termin) så gör du intresseanmälan genom att maila till info@attention-stockholm.se

 

Måste man ha en diagnos för att delta på era träffar som vänder sig till personer med NPF?

Man måste inte ha en diagnos för att delta. Om man själv identifierar sig med de svårigheter som NPF innebär och misstänker att man har NPF, även om man inte blivit utredd – så är man varmt välkommen till våra träffar.

 

Jag vill engagera mig i Attention Stockholm. Vad kan man göra och vem ska jag kontakta?

Vanliga roller i föreningen för de som vill engagera sig är:

 • Styrelsemedlem
 • Gruppledare
 • Föreläsare

Engagemang inom andra områden kan också vara intressant och till hjälp för föreningen. Maila till info@attention-stockholm.se om du har frågor eller vill anmäla intresse.

 


 

Frågor om stöd för vuxna med NPF 

Jag vill göra en neuropsykiatrisk utredning. Var vänder jag mig?

Om du har en kontakt inom psykiatrin så kan du berätta för den kontakten att du misstänker att du har NPF och be om att få utredas. Om du inte tillhör någon psykiatrimottagning kan du vända dig till din vårdcentral och husläkare. Berätta om din situation och be om att få remitteras vidare för att få en bedömning. Du kan också ringa direkt till en psykiatrisk mottagning och göra en egenanmälan. 

 

Jag har NPF (till exempel ADHD, autismspektrumtillstånd (AST), Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller språkstörning). Vad kan jag få för stöd?

Besök funktionshinderguiden, som har samlat information om stöd och rättigheter för dig med funktionsnedsättning: https://www.funktionshindersguiden.se

 

Vanliga stödfunktioner:

 • Rådgivning

Här har vi samlat olika rådgivande instanser: http://www.attention-stockholm.se/medlemsradgivning

 

 • Hjälpmedel av olika slag, tex tidshjälpmedel och tyngdtäcke

Arbetsterapeut bedömer dina behov och förskriver hjälpmedel utifrån det. Arbetsterapeuter finns vanligen kopplade till öppenpsykiatrin eller habiliteringen. Fråga din vårdkontakt.
Om du inte har någon vårdkontakt, vänd dig till din vårdcentral och be att få remitteras antingen direkt till arbetsterapeut eller till psykiatrin. Du kan också ringa direkt till en psykiatrisk mottagning och göra en egenanmälan. För dig med AST kan du kontakta habiliteringen och göra en egenanmälan.

Habiliteringen visar upp hjälpmedel i sin naturliga miljö och har öppet för alla att komma och titta på hjälpmedel och ställa frågor till arbetsterapeuter. Läs mer om det här: http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/utstallning-och-visningsmiljo

 

 • Boendestöd

Om du har svårigheter med tex hushållsuppgifter, myndighetskontakter eller att hålla ordning på viktiga papper så kan boendestöd kanske vara aktuellt för dig.
Kontakta närmsta stadsdelsförvaltning och berätta att du vill ansöka om boendestöd så hjälper de dig vidare.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du här: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Boende-och-stod-i-hemmet/Boendestod/

 

 • Arbete

Om du är arbetssökande så kan du få extra stöd av arbetsförmedlingen. 
Läs mer här: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Funktionsnedsattning.html

Om du har arbete så är arbetsgivaren skyldig att anpassa ditt arbete utifrån din funktionsnedsättning. Du och din arbetsgivare kan ansöka om medel för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.
Läs mer om det här: 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

Läs mer om ADHD och arbete här: http://www.adhdpajobbet.se

Läs mer om AST och arbete här: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/vagar-till-jobb-projektet/

Läs mer om NPF och arbete här: https://attention.se/npf/jobbportal/

Läs mer om arbete med funktionsnedsättning här: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/funktionsnedsattning

 

 • Personligt ombud

Du kan ansöka om personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter, hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service. 

Läs mer om personligt ombud här: https://personligtombud.se

 

 • Kontaktperson

För vissa personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Det är vanligt att man träffas två till fem gånger per månad och det blir oftast på kvällar och helger.

Läs mer om det här: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Personligt-stod/Kontaktperson/

 

 • Ekonomi

Ekonomikoll har samlat strategier och hjälpmedel gällande ekonomi: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/ekonomikoll/

Om du har svårt att hantera din ekonomi kan du ansöka om god man. En god man hjälper dig att ta vara på dina ekonomiska och juridiska rättigheter. Läs mer om det här: https://godman.stockholm

 

 • Habilitering

Om du har asperger/AST så har du rätt till stöd från habiliteringen. Habiliteringen har ofta arbetsterapeut, kuratorer, psykologer och föreläsningar för dig med Aspergers syndrom/AST. Kontakta habiliteringen här:

http://habilitering.se/mottagningar

 

 • LSS

Med en asperger/AST-diagnos så tillhör du personkrets 1 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du har rätt till insatser via LSS, om det finns ett stödbehov som kan mötas av den insatsen. De insatser som inkluderas i LSS är:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
 • bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
 • daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig

För att ansöka om insatser via LSS så kontaktar du din stadsdelsförvaltning och ber att bli kopplad till kontaktcenter för funktionsnedsättning. Mer information hittar du här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/QAnsok-om-stod-och-insatser/

 

 • Medicinering

Centralstimulerande medicin hjälper för en del med ADHD. En del blir även hjälpta av sömnmedicin, ångestlindring och antidepressiva mediciner. Fråga din fråga din kontakt på psykiatrin eller habiliteringen om det kan vara aktuellt för dig. Om du inte har någon psykiatrisk kontakt, vänd dig till din vårdcentral.

 

 • Föräldraskap och NPF

Läs om föräldraskap och NPF här: https://attention.se/varaprojekt/familjelyftet/

Tips och vägledning för dig med AST som är förälder: https://www.asdforalder.se

Föräldrastödsprogram (IPSA) för föräldrar med ADHD som har barn 3-11 år: http://www.ipsaadhd.se/#om-ipsa-2

 

 • Ta körkort med NPF

Riksförbundet Attentions projekt Körkortskoll har information om vilket stöd du kan få: https://attention.se/korkort/

 

 • Missbruk och kriminalitet

Friguiden vänder sig till dig med ADHD som brottas med missbruk och/eller kriminalitet. http://friguiden.se

 

Stöd och vård vid missbruk och beroende:

https://www.beroendecentrum.se

https://socialtstod.stockholm/missbruk-och-beroende/alkohol-och-narkotikaradgivning/

http://www.aa.se

https://www.nasverige.org

 

Stöd för unga som vill ta dig ur kriminalitet

http://processkedjan.se

 


 

Stöd för barn med NPF

Mitt barn har fått en NPF-diagnos. Var finns det information om NPF riktat till barn?

Attention har en youtube-kanal med korta filmer riktade till barn som beskriver vad NPF är.

Besök AttentionPlay här:

https://www.youtube.com/user/AttentionPlay

Attention har också tagit fram informationsblad riktat till barn med NPF som går att beställa här:

http://attention.se/butik/

 

Mitt barn får inte något/inte tillräckligt stöd i skolan, trots diagnos och svårigheter. Vad ska jag göra?

Här kan du läsa mer om hur du kan gå till väga om du inte får det stöd du har rätt till:

https://attention.se/npf/skolportal/

http://npfguiden.com/samhallets-stod/stod-i-skolan_6/

 

Barns rättigheter

Läs om barns rättigheter och ta del av olika filmer och material: http://ung.attention.se

 

Unga med NPF på nätet

Ta del av Nätkolls material, om unga med NPF på nätet: https://attention.se/varaprojekt/avslutade-projekt/natkoll/

 


 

Närstående

Jag är närstående och vill lära mig mer om NPF. Var kan jag få information?

Attention har en youtube-kanal med korta informationsfilmer som beskriver vad NPF är.

Besök AttentionPlay här:

https://www.youtube.com/user/AttentionPlay

Attention har också tagit fram olika informationsmaterial som skrifter och filmer om NPF som går att beställa här:

http://attention.se/butik/

Attention Utbildning arrangerar kurser om NPF som du som medlem kan delta vid till rabatterat pris.

http://attention-utbildning-2.se

Attention Stockholm arrangerar föreläsningar om NPF regelbundet. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om när nästa föreläsning är på gång.

http://attention-stockholm.se/nyhetsbrev

  

Jag är närstående och känner att min energi för att stödja min närstående med NPF börjar ta slut. Vad kan jag få för stöd?

Alla kommuner är skyldiga att ha en anhörigkonsulent. Hör av dig till din stadsdelsförvaltning och fråga efter anhörigkonsulent. De ska kunna ge dig som anhörig stöd och vägledning.

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Anhorig-och-narstaende/

 


 

Yrkesverksam

Skola och NPF

https://attention.se/varaprojekt/pagaende-projekt/min-skola-projektet/

https://attention.se/npf/skolportal/for-dig-som-jobbar-i-skolan/

 

Arbetsgivare

https://attention.se/npf/jobbportal/tips-till-arbetsgivare/

 

Socialtjänsten och bemötande

https://attention.se/varaprojekt/familjelyftet/filmer-fran-projektet/

 


 

Fick du inte svar på din fråga? Maila din fråga till info@attention-stockholm.se

Skriv ut E-post

Kontakta oss

E-post:

info@attention-stockholm.se

Telefon:

08-410 885 60

Telefontid

Telefontiden har julledigt v52, v53 och v1. Välkommen att ringa 11/1 igen!

Vi svarar på frågor om medlemskap, vår verksamhet och om föreläsningar.

Ordinarie telefontid
Måndagar 12.30-14.30
(ej röd dag)


Postadress:

Attention Stockholm
c/o Kontor122
Folkungagatan 122, våning 4
116 30 Stockholm

Besöksadress:

Folkungagatan 122, våning 5, dörren till vänster

Organisationsnummer:

802438-7394

BankGiro:

227-5253

Vanliga frågor (FAQ)

Läs våra vanliga frågor och svar HÄR >>

Har du en fråga som inte står med där?
Mejla till oss på info@attention-stockholm.se


Frågor kring rättigheter eller stöd 

Vi erbjuder personlig rådgivning kring rättigheter och stöd via vår
medlemsrådgivning som samordnas av Attention Stockholms län.

Kontakta Attention Stockholms län för att boka tid HÄR >>


Frågor om medlemskap

Medlemsregistret hanteras av vårt riksförbund. Vill du fråga om medlemskap eller uppdatera dina uppgifter i ditt medlemskap så ta direkt kontakt med dem.

Kontakta Riksförbundet Attention rörande medlemskap HÄR >>

Medlemsverksamhet

För barn, ungdom och
ung vuxen >>

För vuxen med egen NPF >>

För närstående >>


Är du yrkesverksam?

Läs mer om vad vi kan erbjuda HÄR >>

Följ oss här

Hemsidan
Läs om vår verksamhet, anmäl dig till våra aktiviteter, se datum och detaljer för varje träff eller grupp, bli medlem och läs i vår blogg.

Facebook
Följ våra sidor (Attention Stockholm och Attention UNG) för att se när vi har nya träffar och föreläsningar. Få bra tips och intressanta länkar om NPF.

Bloggen
Läs inlägg med inifrånperspektiv skrivna av medlemmar i Attention Stockholm. Du hittar länken till bloggen uppe i huvudmenyn. Vill du bidra? Ta kontakt med oss!

Nyhetsbrev
Ett mejl om vad som är på gång i föreningen. Skickas till medlemmar samt de som anmält intresse via hemsidan.

Medlemsutskick
Ett mejl med aktuell info om vår verskamhet men även annat av medlemsintresse. Skickas utifrån kontaktuppgifter i medlemsregistret. 


Har du förslag på en annan kanal vi borde använda? Mejla till oss på info@attention-stockholm.se