Covid19

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

För att minimera smittspridning av viruset uppmanar vi alla deltagare inom Attention Stockholm att:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har förkylningssymptom, som tex halsont, hosta eller feber.
  • Om du har varit sjuk behöver du stanna hemma minst två dygn efter du blivit helt symptomfri.
  • Tvätta händerna ofta, t ex innan och efter du vistas bland folksamlingar samt i samband med måltider och toalettbesök.

Bildstöd för hur du enligt WHO tvättar händerna på rätt sätt:

Verksamheten

Vi anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I dagsläget innebär det att vi i så stor utsträckning som möjligt kommer försöker undvika trängsel i våra lokaler.

Vi kommer därför att vid träffar i lokalen dela upp gruppen i två mindre, så att vi inte är alla i samma rum.

Vi kommer också anpassa fikat och främst erbjuda portionsförpackade produkter. En del träffar genomförs online.

All information om vad som gäller för respektive träff kommer finnas i aktivitetskalendern – och blir det ändringar kommer vi meddela anmälda deltagare.

Oro kring viruset

Vi förstår att många oroar sig för viruset och vill påminna om att de allra flesta som blir smittade inte blir livshotande sjuka, utan det är främst högriskgrupper som drabbas svårt, till exempel äldre, sjuka och de med nedsatt immunförsvar. För att förhindra att personer i riskgrupper insjuknar behöver vi alla hjälpas åt att minimera smittspridning.

Har du frågor eller funderingar som rör corona, covid-19 kan du ringa 113 13, eller läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

X
X
X