Kommande träffar

Det här gör vi

Barn, ungdom och unga vuxna

Är du mellan 10-30 år och har NPF? Då kan du komma på träffar eller grupper hos oss!

Vuxen med NPF

Vuxenverksamheten har träffar som vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och har NPF.

Närstående

Vill du träffa andra i samma situation eller lära dig mer om NPF? Vi har träffar för föräldrar, föreläsningar och medlemsrådgivning.

Projekt

Här hittar du information om projekt som Attention Stockholm driver eller är med och stöttar.

Medlemsrådgivning

Behöver du personligt stöd och vägledning?

Föreläsning och utbildning 

Vi föreläser, utbildar och handleder på olika teman runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Syften med det vi gör

Att skapa bättre förutsättningar

Ett av våra mål är att bidra till bättre livskvalitet hos personer med NPF. Vi försöker göra det här brett, både i våra träffar, projekt vi är engagerade i och vårt intressepolitiska arbete.

Träffa andra i liknande situation

Att erbjuda möjlighet att upptäcka att man inte är ensam utan delar liknande erfarenheter med andra, att både kunna ge och få tips och stöd är en viktig del av vår verksamhet.

Ha roligt!

Att få ha roligt och känna igen sig i andra i en trygg och accepterande miljö är ingen självklarhet för många personer med NPF. Just därför är det extra viktigt att vi kan erbjuda det.

Kunskap ger förståelse

Ett annat mål vi har är att öka kunskapen om NPF, och därmed förståelsen personer med NPF och deras anhöriga möter ute i samhället. Det gör vi både här på hemsidan och via föreläsningar och handledning.

Bli medlem. Stöd vårt arbete och haka på

Kontakta oss

Besöksadress:
Folkungagatan 122, våning 5, dörren till vänster

Postadress:
Attention Stockholm
c/o Kontor122
Folkungagatan 122, våning 4
116 30 Stockholm

E-post: info@attention-stockholm.se

Telefonnummer: 08-410 885 60

Telefontid: 

OBS!
v 9 sportlov: telefontiden utgår
v 10 måndag 8/3: ändrad telefontid till kl 11.00-13.00

Måndagar 12.30-14.30 (ej röd dag)
Vi svarar på frågor om medlemskap, vår verksamhet och om föreläsningar.

Organisationsnummer: 802438-7394

BankGiro: 227-5253

X
X
X