Attention Stockholms styrelse

Ordförande:

Pia Berkman

pia.berkman@attention-stockholm.se

 


Ordinarie ledamöter:

Lena Duda Nyrén

lena.duda-nyren@attention-stockholm.se


Rasmus Sandsten

rasmus.sandsten@attention-stockholm.se


 Andreas Wadlund

andreas.wadlund@attention-stockholm.se


Joanna Lundin

joanna.lundin@attention-stockholm.se


Elisabeth Jerneke

elisabeth.jerneke@attention-stockholm.se


Mikael Grönfors

mikael.gronfors@attention-stockholm.se


Gunhild Lagberg

gunhild.lagberg@attention-stockholm.se


Suppleant

Ylva Löfstrand

ylva.lofstrand@attention-stockholm.se


 

Ekonomisk revisor:

Hummelkläppen , auktoriserade revisorer


Valberedning:

Fernando Nyrén

fernando@attention-stockholm.se


 

Vill du engagera dig?

Vill du engagera dig i Attention Stockholms styrelse eller valberedning? Kontakta valberedningen genom att skicka e-post till fernando@attention-stockholm.se 

Skriv ut