Var med och bidra med dina erfarenheter av känslor i din vardag

Vill du svara på några frågor om dina upplevelser och erfarenheter av känslor i din vardag, med syfte att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med NPF?
Attention Stockholm kommer inom ramen för projektet Stöd i vardagen skapa en känsloguide med animerade filmer i syfte att vara till stöd för personer med NPF i att bättre förstå, hantera och kommunicera känslor. Vi hoppas därför att du vill vara med och bidra till materialet genom att dela med dig av dina erfarenheter, tankar och visdomsord genom enkäten. Enkäten vänder sig till dig som är över 15 år och har NPF.
 
Du väljer själv hur många frågor du vill svara på och du kan välja att hoppa över frågor. Alla svar du ger är värdefulla för oss och svaren som samlas in kommer att användas anonymt, vi kan inte se vem som är avsändare. Tack för din tid!
Klicka HÄR för att komma till enkäten.
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Nicole Wolpher (nicole@attention-stockholm.se) eller Johan Bysell (johan@attention-stockholm.se), projektledare Stöd i vardagen, på Attention Stockholm. Här hittar du en kort film som beskriver projektet.
 

Skriv ut E-post

Uppdatering om Attention Stockholms flytt

Uppdatering om Attention Stockholms flytt

 

Tidigare under hösten informerade vi om att Attention Stockholm kommer byta lokal (läs vad vi skrev då här: http://attention-stockholm.se/nyhetsblogg/96-attention-stockholm-flyttar-till-ny-lokal). Vi lovade då att återkomma senast 1 december med en uppdatering om läget.


Vi kan stanna på Wennerbergsgatan 1 lite längre
Som ser ut nu kan vi stanna i vår nuvarande lokal lite längre. Vi kommer få veta senast 3 månader i förväg, förhoppningsvis med längre framförhållning, när vi måste flytta - men det kommer som senast bli våren 2020. 
 

Vart kommer vi flytta?
Det är ännu inte klart var Attention Stockholms verksamhet kommer flytta. Vi har hittat bra alternativ så oavsett om det skulle bli bråttom att flytta så kan vår verksamhet fortsätta bedrivas i en annan lokal. Vi vill såklart hitta den absolut bästa lösningen för verksamheten och därför vill vi inte ta första bästa lokal utan vi vill undersöka så många möjligheter vi kan hitta och ta ett beslut utifrån det. En arbetsgrupp har tagits fram för att arbeta med lokalfrågan och de jobbar hårt för att hitta den bästa lokalen för verksamheten. 

Vi återkommer med mer information så snart vi vet när flytten kommer ske och/eller var vi kommer flytta. 


Har du tips på en lokal som kan passa Attention Stockholm?
Vi tror att ni medlemmar har kontakter eller kan vara oss till hjälp med sökandet av lokal för vår verksamhet. Vi tar tacksamt emot tips på lokaler som uppnår önskemålen nedan. Vi delar gärna lokal eller hyr rym i en lokal med annan verksamhet. Vi är intresserade av både kort- och långtidskontrakt. Om du känner till en lokal som kan passa oss utifrån våra önskemål nedan är vi tacksamma för tips per mejl till info@attention-stockholm.se

Önskemål för ny lokal

 • Geografiskt belägen inom Stockholm stad, se karta här http://www.stockholm.se/-/Karta/?centerposition=6580687%2C1628045&zoom=25
 • Tillgång till kontorsrum med två kontorsplatser
 • Tillgång till förvaringsutrymme
 • Tillgång till större rum med plats för minst 15 personer vardagkvällar och vissa helger
 • Tillgång till mindre samtalsrum vardagkvällar och vissa helger
 • Tillgång till kök
 • Minst 1 toalett

Budget: max 5000 kr per månad


Har du frågor? Hör av dig till elina@attention-stockholm.se 

Skriv ut E-post

Vi söker gruppledare!

Är du intresserad av att engagera dig i Attention Stockholms verksamhet och leda grupper för barn, ungdomar eller vuxna med NPF eller anhöriga? Attention Stockholm är en intresseorganisation som har träffar för ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som adhd, autismspektrumtillstånd och tourettes, samt träffar för anhöriga. Syftet med verksamheten är att målgruppen ska få träffa andra i liknande situation, samt att bidra till en meningsfull fritid.

Läs gärna mer på vår hemsida: www.attention-stockholm.se

 

Vi söker dig som...

 • har möjlighet att arbeta minst ett pass (á 4 h) kvällstid eller helg per månad
 • har kunskap om NPF (meriterande, men inget krav)
 • har erfarenhet av att leda grupper eller motsvarande arbete (meriterande, men inget krav)

 

Som ledare är du anställd med timlön och i arbetsuppgifterna ingår:

 • förberedelser inför träffarna (sätta teman, handla fika etc)
 • leda träffen tillsammans med en annan ledare
 • utvärdera och återrapportera varje träff

En del administrativt arbete ingår. Du behöver också delta på en planeringshelg en gång per termin där alla gruppledare utbildas i metoderna Lösningsfokus och NonViolent Communication.

 

Som gruppledare får du...

 • möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper
 • möjlighet till utbildning om NPF
 • möta ungdomar och vuxna med NPF och bidra till en meningsfull fritid för målgruppen
 • möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
 • utbildning och praktisk övning i metoderna lösningsfokus och NVC
 • handledning

Är du intresserad eller har du frågor? Skicka din ansökan (CV och personligt brev) eller din fråga till Elina Johansson, verksamhetsledare: 

elina@attention-stockholm.se

 

teamwork 2198961 1920

Skriv ut E-post

Animerade tips, känsloguide och handledningsmaterial för samtalsgrupper

Under våren har det nya projektet Stöd i vardagen startats upp inom Attention Stockholm. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med NPF. Idén till projektet växte fram i några av de många goda samtal som förts i våra samtalsgrupper inom Attention Stockholm genom åren och en längtan efter att kunna nå ut bredare med den kunskap som delats i grupperna.

 

Initiativtagare till projektet är Nicole Wolpher och Johan Bysell. De är båda samtalsterapeuter och har tillsammans lett samtalsgrupper i föreningen sedan 2010. Projektets leds tillsammans med Elina Johansson som är verksamhetsledare i Attention Stockholm.

 

Animerade filmer
Vi kommer att samla in och ta tillvara några av alla de berättelser, erfarenheter och goda vardagstips som delas i grupperna. Tipsen som vi samlar in ska avpersonifieras och bland annat presenteras genom korta animerade filmer som fritt görs tillgängliga över nätet.

 

-Eftersom vi i våra samtalsgrupper kompletterat samtalen med att teckna bilder föddes en idé om att göra animerad film. Vi hoppas och tror att det kommer vara en uppmärksamhetslockande kommunikationsform som passar vår målgrupp och kan få bra spridning på nätet, säger Johan.

 

Känsloguide

Ett återkommande tema i samtalsgrupperna har rört utmaningar i relationer samt att hantera svåra känslor i vardagen. I syfte att möta behovet av att bättre kunna förstå, hantera och kommunicera olika känslor kommer vi att ta fram en känsloguide. Denna kommer bland annat innehålla en psykoedukativ del med beskrivande animationer, delar med strategier som varit till nytta för andra och olika övningar.

 

-Trots att känslor är något som de allra flesta med NPF kämpar med på olika sätt är det finns det överlag väldigt lite stöd att få kring detta. Vår förhoppning är att en sådan känsloguide kan bli ett steg på vägen mot att bättre förstå och kunna bli vän med sina känslor, säger Nicole.

 

Handledningsmaterial
Inom projektet kommer det även att skapas ett handledningsmaterial för yrkesverksamma och ideellt engagerade som håller samtalsgrupper för personer med NPF. Materialet kommer att baseras på sju års praktiska erfarenheter av att ha lett samtalsgrupper i Attention samt erfarenheter vi får under projektets gång. Vi kommer också samla in synpunkter från deltagare om deras upplevelser av att delta i samtalsgrupper och vad som är viktigt för dem när det gäller ledarskap och upplägg för en samtalsgrupp.  

 

Attention Stockholms verksamhet

- Vi har redan nu skapat en struktur för hur våra gruppledare ska samla på goda vardagstips och strategier som delas vid våra olika samtalsträffar och kommer synliggöra tipsen för de som besöker vår verksamhet. Längre fram planerar vi att bjuda in medlemmarna till olika workshops där vi särskilt fokuserar på att samla tips från medlemmars erfarenheter av vad som fungerar i deras vardag och tillsammans skapa innehåll till materialen i projektet, säger Elina.

 

Vill du bidra till projektet?

Vi kommer under hösten skicka ut en enkät till våra medlemmar med mer specifika frågor för att samla in erfarenheter. Håll gärna utkik på vår Facebook (sök på Attention Stockholm) och hemsida (www.attention-stockholm.se). Om du har erfarenheter av vad som varit till hjälp för att förstå, hantera eller kommunicera starka känslor, eller om du har goda vardagstips du vill dela med dig av, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

 

Här är en kort animerad film som beskriver projektet: https://www.youtube.com/watch?v=wFUI2_SEJPg

 

Projektet finansieras av Arvsfonden och pågår i tre år. Det genomförs i samarbete med Karolinska institutet, Norra stockholms psykiatri, MIND och Gothia fortbildning.

 

Kontaktuppgifter:    

johan@attention-stockholm.se                                  

nicole@attention-stockholm.se

elina@attention-stockholm.se

 

stodivardagen attention sthlm 

Skriv ut E-post

Attention Stockholm flyttar till ny lokal

Den lokal vi i dagsläget hyr och har vår verksamhet, på Wennerbergsgatan 1 i, ska göras om till bostäder. Vi kan därför inte fortsätta hyra lokalen och behöver flytta.

 

När sker flytten?

Vi vet ännu inte när vi kommer flytta, men det blir tidigast om tre månader, dvs i december. Vi kommer skicka ut information om när flytten blir av så snart vi vet mer.

 

Vad kommer hända?

Attention Stockholm inklusive vår verksamhet med alla grupper och träffar kommer flytta. Vi har än så länge inte hittat någon lokal men vi jobbar hårt med att lösa lokalfrågan.

Vi kommer fortsätta ha verksamhet, men på en annan plats än idag. Våra gruppledare följer självklart med i flytten och alla våra grupper och träffar kommer ha samma upplägg som vanligt, fast i en annan lokal. Eventuellt kommer några träffar pausas under en begränsad tid i och med flytten. Vi gör allt vi kan för att verksamheten ska fortsätta som vanligt utan uppehåll.

 

När får vi veta mer?

Vi vet just nu inte mer än det som framgår i det här mejlet. Vi hoppas på att hitta en lokal som passar oss ännu bättre än den vi hyr idag och där vår verksamhet kan utvecklas och bli bättre. Vi kommer skicka ut information om hur planerna ser ut senast 1 december. Om vi inte vet mer då så kommer vi ändå skicka ut den informationen 1 december.

 

Vi behöver er hjälp!

Vi tror att ni medlemmar har kontakter eller kan vara oss till hjälp med sökandet av lokal för vår verksamhet. Vi tar tacksamt emot tips på lokaler som uppnår önskemålen nedan. Vi delar gärna lokal eller hyr rym i en lokal med annan verksamhet. Vi är intresserade av både kort- och långtidskontrakt. Om du känner till en lokal som kan passa oss utifrån våra önskemål nedan är vi tacksamma för tips per mejl till info@attention-stockholm.se

 

Önskemål för ny lokal

 • Geografiskt belägen inom Stockholm stad, se karta här http://www.stockholm.se/-/Karta/?centerposition=6580687%2C1628045&zoom=25
 • Tillgång till kontorsrum med två kontorsplatser
 • Tillgång till förvaringsutrymme
 • Tillgång till större rum med plats för minst 15 personer vardagkvällar och vissa helger
 • Tillgång till mindre samtalsrum vardagkvällar och vissa helger
 • Tillgång till kök
 • Minst 1 toalett
 • Budget: max 5000 kr per månad
 • exclamation point 1421016 1920

Skriv ut E-post

 • 1
 • 2

Kontakta oss

Telefon:
08-410 885 60

Telefontid:

Måndagar (ej röd dag) 12.30 - 14.30

OBS! v51 - v1 gör vi juluppehåll i telefontiden. Öppet från v2 som vanligt igen.

Vi svarar på frågor om vår verksamhet och om föreläsningar.

Attention Stockholm

Wennerbergsgatan 1, 1 tr ned
112 58 Stockholm

E-post:
info@attention-stockholm.se

Organisationsnummer:
802438-7394

BankGiro:
227-5253

Frågor kring rättigheter eller stöd 

Rådgivning kring rättigheter och stöd hänvisas till medlemsrådgivningen. För att boka medlemsrådgivning, kontakta Attention Stockholms län.

Kontakta Attention Stockholms län här >>


 

Frågor om medlemskap

Kontakta riksförbundet Attention här >>

Våra verksamheter

Barn, ungdom och ung vuxen

Vuxen med egen NPF

Närstående

Är du yrkesverksam?

Läs mer HÄR

Har du frågor?

Läs vanliga frågor och svar HÄR eller kontakta oss genom att skicka e-post till info@attention-stockholm.se

Lokalföreningar i Stockholmsområdet

 • Attention Stockholms län
 • Attention Haninge-Tyresö
 • Attention Huddinge-Botkyrka-Salem
 • Attention Nacka/Värmdö
 • Attention Nynäshamn
 • Attention Roslagen
 • Attention Sollentuna
 • Attention Stockholm
 • Attention Sigtuna
 • Attention Södertälje/Nykvarn
 • Attention Globen med omnejd
 • Attention Järfälla/Upplands Bro
 • Attention Solna-Sundbyberg
 • Attention Täby med omnejd