Medlemsrådgivning

Medlemsrådgivning

Boka medlemsrådgivning

Behöver du stöd och vägledning? Du är du välkommen till oss.
Attention Stockholms län samordnar medlemsrådgivningen. 


Medlemsrådgivningen är kostnadsfri för dig som är medlem.

Kontakta Attention Stockholms län genom att klicka här >>

 


 

Mer information om stöd och vägledning

Funktionrättsguiden

Guiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att vill ansöka om stöd eller överklaga beslutfrån myndigheter. 

Besök funktionsrättsguiden genom att klicka här >>

 

Socialrådgivning på nätet

Här kan du ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad, via chatteller webbformulär. Frågorna kan till exempel handla om barn och ungdom, ekonomiskt bistånd, missbruk, familjerätt eller annat som rör socialtjänstens område.

Besök Socialrådgivning på nätet genom att klicka här >>

 

Frågetjänst på Forum Funktionshinder

De som arbetar på frågetjänsten är alla socionomer. Hit kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Socionomerna på frågetjänsten svarar via telefon, chatt, 1177 e-tjänster, och e-post.

Besök Forum Funktionshinder genom att klicka här >>

 

BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE råd och stöds konsulenter kan hjälpa dig med funktionsnedsättning i frågor som är angelägna för dig. Mötet utgår från dina önskemål och frågeställningar.

Här är exempel på vad du kan få hjälp med på BOSSE:

 • Rättigheter och skyldigheter t.ex. frågor om service, olika bidrag och ersättningar
 • Arbete och sysselsättning
 • Rehabilitering
 • Relationer och sexualitet
 • Samtal kring livet med en funktionsnedsättning
 • Stöd i kontakten med myndigheter

Oftast har vi möte på BOSSE, men vid behov kan vi komma hem till dig eller följa med på ett möte med kommunen, försäkringskassa eller liknande.

Besök Bosse genom att klicka här >>

  

Funktionshinderguiden

En webbplats hos habilitering & hälsa som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Besök funktionshinderguiden här >>

 

Lagrummet.se

Information om var du vänder dig för juridisk hjälp, klagomål eller överklagan.

Läs mer här >>

  


 

För dig som behöver någon att prata med

Jourhavande medmänniska

För dig som behöver någon att prata med, oavsett vad det gäller. Du kan ringa året runt mellan klockan 21 och 06 och samtalet kostar ingenting utöver vanlig samtalstaxa.

Telefonnummer: 08 - 702 16 80

Besök deras hemsida genom att klicka här >>

 

Jourhavande präst

För dig som behöver någon att prata med, vid mer akuta situationer. Jourhavande präst tar emot samtal året runt mellan kl 21 och 06.

Telefonnummer: Ring 112 och be att bli kopplad till jourhavande präst

Läs mer om jourhavande präst här >>

 

Psykiatrisk akutmottagning

För dig som mår psykiskt dåligt och behöver akut hjälp. Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 08 - 123 492 00

Adress: Vårdvägen 5, Sankt görans sjukhusområde

Läs mer här >>

 


 

Vanliga frågor

Vår verksamhet

Måste man vara medlem för att delta på era träffar?

Om man inte är medlem så går det bra att prova på två gånger. Vill man därefter fortsätta delta på våra träffar behöver man bli medlem.

Medlemsintäkterna är viktiga för att vi ska kunna bedriva verksamhet och fortsätta låta träffarna vara kostnadsfria. Bli medlem här:

http://attention-stockholm.se/bli-medlem

 

Hur anmäler jag mig till era träffar?

Du hittar information om nästa träff på vår hemsida. Där kan du också anmäla dig. Leta upp en träff du vill delta i och klicka på den. Klicka färefter på JAG VILL DELTA och fyll i dina uppgifter.

http://attention-stockholm.se/kalender

Om du vill delta i en sluten grupp (en grupp med samma deltagare under en termin) så gör du intresseanmälan genom att maila till info@attention-stockholm.se

 

Måste man ha en diagnos för att delta på era träffar som vänder sig till personer med NPF?

Man måste inte ha en diagnos för att delta. Om man själv identifierar sig med de svårigheter som NPF innebär och misstänker att man har NPF, även om man inte blivit utredd – så är man varmt välkommen till våra träffar.

 

Jag vill engagera mig i Attention Stockholm. Vad kan man göra och vem ska jag kontakta?

Vanliga roller i föreningen för de som vill engagera sig är:

 • Styrelsemedlem
 • Gruppledare
 • Föreläsare

Engagemang inom andra områden kan också vara intressant och till hjälp för föreningen. Maila till info@attention-stockholm.se om du har frågor eller vill lämna intresse.

 

Frågor om stöd för vuxna med NPF 

Jag vill göra en neuropsykiatrisk utredning. Var vänder jag mig?

Om du har en kontakt inom psykiatrin så kan du berätta för den kontakten att du misstänker att du har NPF och be om att få utredas. Om du inte tillhör någon psykiatri-mottagning kan du vända dig till din vårdcentral och husläkare. Berätta om din situation och be om att få remitteras vidare för att få en bedömning. Du kan också ringa direkt till en psykiatrisk mottagning och göra en egen-anmälan.

 

Jag har ADHD. Vad kan jag få för stöd?

Vanliga stödfunktioner vid ADHD:

 • Hjälpmedel av olika slag, tex tidshjälpmedel och tyngdtäcke.

Arbetsterapeut bedömer dina behov och förskriver hjälpmedel utifrån det. Arbetsterapeuter finns vanligen kopplade till öppenpsykiatrin. Fråga din kontakt på din psykiatrimottagning. Om du inte har någon psykiatrisk kontakt, vänd dig till din husläkare på vårdcentralen och be att få remitteras antingen direkt till arbetsterapeut eller till psykiatrin. Du kan också ringa direkt till en psykiatrisk mottagning och göra en egenanmälan.

 • Medicinering

Centralstimulerande medicin hjälper för en del med ADHD. Fråga din psykiatrikontakt om det kan vara aktuellt för dig. En del blir hjälpta av sömnmedicin, ångestlindring och antidepressiva mediciner.

 • Boendestöd

Om du har svårigheter med tex hushållsuppgifter, myndighetskontakter eller att hålla ordning på viktiga papper så kan boendestöd kanske vara aktuellt för dig. Kontakta närmsta stadsdelsförvaltning och berätta att du vill ansöka om boendestöd så hjälper de dig vidare. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Boende-och-stod-i-hemmet/Boendestod/

 • Om du är arbetssökande så kan du få extra stöd av arbetsförmedlingen. Läs mer här:

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Funktionsnedsattning.html

 • Om du har arbete så är arbetsgivaren skyldig att anpassa ditt arbete utifrån din funktionsnedsättning. Du och din arbetsgivare kan ansöka om medel för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. Läs mer om det här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

 • Personligt ombud

Du kan ansöka om personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter, hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service. 

Läs mer om personligt ombud här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

 • Kontaktperson

 För vissa personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Det är vanligt att man träffas två till fem gånger per månad och det blir oftast på kvällar och helger.

Läs mer om det här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Personligt-stod/Kontaktperson/

 

Jag har Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd (AST). Vad kan jag få för stöd?

Vanliga stödfunktioner vid Aspergers syndrom eller AST:

 • Hjälpmedel av olika slag, tex tidshjälpmedel och tyngdtäcke.

Arbetsterapeut bedömer dina behov och förskriver utifrån det. Arbetsterapeuter finns vanligen kopplade till öppenpsykiatrin och habiliteringen. Fråga din kontakt på din psykiatrimottagning eller habilitering. Om du inte har någon psykiatrisk kontakt, vänd dig till din husläkare på vårdcentralen och be att få remitteras antingen direkt till arbetsterapeut eller till psykiatrin. Du kan också ringa direkt till en psykiatrisk mottagning eller till habiliteringen och göra en egenanmälan.

 • Medicinering

En del blir hjälpta av sömnmedicin, ångestlindring och antidepressiva mediciner. Fråga din läkare om det kan vara aktuellt för dig.

 • Boendestöd

Om du har svårigheter med tex hushållsuppgifter, myndighetskontakter eller att hålla ordning på viktiga papper så kan boendestöd kanske vara aktuellt för dig. Kontakta närmsta stadsdelsförvaltning och berätta att du vill ansöka om boendestöd så hjälper de dig vidare. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Boende-och-stod-i-hemmet/Boendestod/

 • Om du är arbetssökande så kan du få extra stöd av arbetsförmedlingen. Läs mer här:

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Funktionsnedsattning.html

 • Om du har arbete så är arbetsgivaren skyldig att anpassa ditt arbete utifrån din funktionsnedsättning. Du och din arbetsgivare kan ansöka om medel för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. Läs mer om det här:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

 • Personligt ombud

Du kan ansöka om personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter, hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service. 

Läs mer om personligt ombud här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel

 • Kontaktperson

 För vissa personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer. Då kan en kontaktperson behövas som ger möjligheter till ett aktivare liv. Det viktigaste är samvaron och att du känner förtroende för din kontaktperson. Det är vanligt att man träffas två till fem gånger per månad och det blir oftast på kvällar och helger.

Läs mer om det här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/Personligt-stod/Kontaktperson/

 • Habilitering

Om du har asperger/AST så har du rätt till stöd från habiliteringen. Habiliteringen har ofta arbetsterapeut, kuratorer, psykologer och föreläsningar för dig med Aspergers syndrom/AST. Kontakta habiliteringen här:

http://habilitering.se/mottagningar

 • LSS

Med en asperger/AST-diagnos så tillhör du personkrets 1 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du har rätt till insatser via LSS, om det finns ett stödbehov som kan mötas av den insatsen. De insatser som inkluderas i LSS är:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
 • bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
 • daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig

För att ansöka om insatser via LSS så kontaktar du din stadsdelsförvaltning och ber att bli kopplad till kontaktcenter för funktionsnedsättning. Mer information hittar du här:

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattning/QAnsok-om-stod-och-insatser/

 

Stöd för barn med NPF

Mitt barn har fått en NPF-diagnos. Var finns det information om NPF riktat till barn?

Attention har en youtube-kanal med korta filmer riktade till barn som beskriver vad NPF är.

Besök AttentionPlay här:

https://www.youtube.com/user/AttentionPlay

Attention har också tagit fram informationsblad riktat till barn med NPF som går att beställa här:

http://attention.se/butik/

 

Mitt barn får inte något/inte tillräckligt stöd i skolan, trots diagnos och svårigheter. Vad ska jag göra?

Här kan du läsa mer om hur du kan gå till väga om du inte får det stöd du har rätt till:

http://npfguiden.com/samhallets-stod/stod-i-skolan_6/

 

Närstående

Jag är närstående och vill lära mig mer om NPF. Var kan jag få information?

Attention har en youtube-kanal med korta informationsfilmer som beskriver vad NPF är.

Besök AttentionPlay här:

https://www.youtube.com/user/AttentionPlay

Attention har också tagit fram olika informationsmaterial som skrifter och filmer om NPF som går att beställa här:

http://attention.se/butik/

Attention Utbildning arrangerar kurser om NPF som du som medlem kan delta vid till rabatterat pris.

http://attention-utbildning-2.se

Attention Stockholm arrangerar föreläsningar om NPF regelbundet. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om när nästa föreläsning är på gång.

http://attention-stockholm.se/nyhetsbrev

 

Jag är närstående och känner att min energi för att stödja min närstående med NPF börjar ta slut. Vad kan jag få för stöd?

Alla kommuner är skyldiga att ha en anhörigkonsulent. Hör av dig till din stadsdelsförvaltning och fråga efter anhörigkonsulent. De ska kunna ge dig som anhörig stöd och vägledning.

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Anhorig-och-narstaende/

 

Fick du inte svar på din fråga? Maila din fråga till info@attention-stockholm.se

 

 

Skriv ut E-post

Kontakta oss

Telefon:
08-410 885 60

Telefontid:

Måndagar (ej röd dag) 12.30 - 14.30

OBS! v51 - v1 gör vi juluppehåll i telefontiden. Öppet från v2 som vanligt igen.

Vi svarar på frågor om vår verksamhet och om föreläsningar.

Attention Stockholm

Wennerbergsgatan 1, 1 tr ned
112 58 Stockholm

E-post:
info@attention-stockholm.se

Organisationsnummer:
802438-7394

BankGiro:
227-5253

Frågor kring rättigheter eller stöd 

Rådgivning kring rättigheter och stöd hänvisas till medlemsrådgivningen. För att boka medlemsrådgivning, kontakta Attention Stockholms län.

Kontakta Attention Stockholms län här >>


 

Frågor om medlemskap

Kontakta riksförbundet Attention här >>

Våra verksamheter

Barn, ungdom och ung vuxen

Vuxen med egen NPF

Närstående

Är du yrkesverksam?

Läs mer HÄR

Har du frågor?

Läs vanliga frågor och svar HÄR eller kontakta oss genom att skicka e-post till info@attention-stockholm.se

Lokalföreningar i Stockholmsområdet

 • Attention Stockholms län
 • Attention Haninge-Tyresö
 • Attention Huddinge-Botkyrka-Salem
 • Attention Nacka/Värmdö
 • Attention Nynäshamn
 • Attention Roslagen
 • Attention Sollentuna
 • Attention Stockholm
 • Attention Sigtuna
 • Attention Södertälje/Nykvarn
 • Attention Globen med omnejd
 • Attention Järfälla/Upplands Bro
 • Attention Solna-Sundbyberg
 • Attention Täby med omnejd